Başvuru için gerekli belgelerGerçek Kişi Şirket Hissedarlarının Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Kimlik No belirtilmelidir)

İmzalı Başvuru Formu (“Başvuru Formu”nu indirmek için tıklayınız.)

Geçerli İmza Sirküleri (Noter onaylı)

Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Ticaret Sicil Belgesi Fotokopisi

Şirket Ana Sözleşmesi ile bugüne kadar yapılan değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazeteleri

Vergi Levhası Fotokopisi

Faaliyetlere ilişkin resmi kuruluşlardan alınan izinler, ruhsatlar, lisanslar, vs.

Vergi Dairesinden onaylı son üç yıllık Bilanço ve Gelir Tabloları

Vergi Dairesinden onaylı son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Cari Dönem Bilanço, Gelir Tablosu ve Geçici Vergi Beyannamesi

Kiralanması planlanan makina ve ekipmanın Haliç Finansal Kiralama A.Ş. adına kesilmiş proforma faturası /           Gayrimenkul ise Tapu Senedi (Fatura bilgilerimiz için tıklayınız.)

Gerçek kişi şirket hissedarlarının tasdikli İkametgah Belgesi (yada son aya ait isim ve adresi gösterir fatura)

Şirket ve kefillerine ait mal varlığı belgeleri (Tapu, araç ruhsatı, vb)