Kişisel verilerin korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Şirketimizden finansal kiralama hizmeti almak ve sözleşme kapsamında taşınır ya da taşınmaz mal mülkiyeti edinmek amacı ile yapacağınız başvurular ve akdedeceğiniz sözleşmelerde Şirketimizce temin edilecek kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz finansal kiralama sözleşmesi süresince sağlıklı, hızlı ve verimli hizmet sunulabilmesi; gerekli bildirimlerin güvenli ve etkin biçimde yapılabilmesi; sözleşme sürecinde siz ve temsilcilerinizle sağlıklı ve güvenli ilişki kurulabilmesi gibi amaçlar doğrultusunda ve finansal kiralama faaliyetleri ile ilişkili olmak kaydı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen amaç ve usul kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, noterlere, gümrük müdürlüklerine, sigorta şirketlerine, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal Kurumlar Birliği gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve fakat yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçek kişiler, kişisel verilerinin işlenmesine dair bilgi talep etme, işlenme amacını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eğer varsa verilerdeki hataların düzeltilmesini isteme, eğer koşulları oluşmuşsa silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahiptirler.

Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin Korunması Politikası için tıklayınız.