Leasing (Finansal Kiralama) Nedir ?

Leasing (“finansal kiralama” ya da “icara”), yatırımcı (“kiracı”) tarafından belirlenen leasing konusu yatırım malının, Finansal Kiralama şirketi tarafından satın alınması ve yatırımcıya kiralanmasıdır. Kiralanan malın tüm kullanım hakları kiracıya ait olurken, yasal mülkiyeti leasing firmasına aittir.

Yatırımcı, malı satın almadan, sadece leasing şirketine kira ödeyerek sözleşme süresi boyunca malın kullanım hakkına sahip olur. Sözleşme süresi sonunda, leasing konusu malın mülkiyeti sembolik bir bedelle kiracıya devredilir.

Ülkemizde finansal kiralama işlemleri 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. 

Finansal Kiralama Kanunu için tıklayınız.

Örnek Finansal Kiralama Sözleşmesi için tıklayınız.

Finansal Kiralama Sözleşmesi ve Eklerine İlişkin Bilgilendirme ve Açıklamalar için tıklayınız