Ortaklık Yapımız

05.11.2004 tarihinde kurulan Haliç Finansal Kiralama A.Ş., 6361 no.lu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyetlerini İstanbul’daki merkezinde sürdürmektedir. 

Ortaklık yapımız 2016 senesinde değişerek, sermayemiz 20 Milyon Türk Lirası’na çıkartılmış ve değişiklikler 11.10.2016 tarih ve 9173 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Ortaklarımız ve sermaye payları aşağıdaki gibidir:

OrtaklıkPay Oranı
Ijara Management Company34,835
Islamic Corporation for the Development33,000
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.32,000
Elaf Services Corp. Ltd.0,164
Talal Karim Alobayd0,001
Toplam100

Ortaklarımızdan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), İslam Kalkınma Bankası, 53 ülke ve 5 kamuya ait finans kurumunun ortaklığıyla kurulmuş 4 Milyar ABD Doları sermayeli uluslararası bir finans kuruluşudur. 1999 yılında kurulan ICD kendisine ortak üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör projelerini finansal destek sağlamaktadır. 

Ijara Management Company (IMC), ICD’nin %100 bir iştiraki olarak 2010 yılında kurulmuştur; ICD’nin işbirliği yaptığı ülkelerdeki leasing şirketlerinin kuruluş ve operasyonlarına destek vermektedir.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankasıdır.

Esas sözleşmemiz için tıklayınız.